Restauration av skorsten

Väder och vind sliter på fastigheter och speciellt utsatta är  skorstenarna. I detta uppdrag har vi fått förtroendet att knacka ner befintliga skorstenar för att sedan bygga upp dem på nytt....