Sanerings Comapaniet i Malmö  AB är ett av Sveriges Gasellföretag 2016.