I detta projekt hjälper vi en kund att avlägsna alger och annan organisk påväxt från fasaderna. Resultatet blev fantastiskt och kunden är oerhört nöjd.