Klotter har förmågan att placeras på synliga platser som på bilden till exempel, på en fasad högre upp. Med hjälp av lift kan vi komma nära klottret och sanera det utan några större problem med goda resultat. Vi tackar kunden för förtroendet.