Sanerings Companiet i Malmö har vunnit upphandlingen gällande klottersanering för E.ON.

Vi tackar våra fantastiska medarbetare som har gjort detta möjligt.