Sanerings Companiet i Malmö har vunnit upphandlingen gällande klottersanering för Ystad Kommun.

Vi tackar våra fantastiska medarbetare som har gjort detta möjligt.