Nyheter

Blästring: rengöring på djupet

Ibland fungerar det inte att åstadkomma ett rent resultat genom att tvätta, då har vi andra metoder som kan vara till hjälp som till exempel...

Fasadtvätt: alltid med goda resultat

I detta projekt hjälper vi en kund att avlägsna alger och annan organisk påväxt från fasaderna. Resultatet blev fantastiskt och kunden är oerhört...

Fasadtvätt: före och efter

Vi fick möjligheten att hjälpa en kund med att tvätta deras plåt fasader, resultatet blev...

Engagemang: samhällsnytta

Vi tycker det är viktigt att som företag engagera sig i olika typer av aktiviteter som till exempel idrott. Vi är mycket stolta över att kunna sponsra Svedala IF samt Flommens Gk år...

Taktvätt: sandapannor

Vi tvättar nästan lika många tak som vi tvättar fasader, resultatet blir alltid lika fint. Efter tvätt rekommenderar vi alltid en försegling anpassad efter era...

Klottersanering: högre upp på fasad med hjälp av lift

Klotter har förmågan att placeras på synliga platser som på bilden till exempel, på en fasad högre upp. Med hjälp av lift kan vi komma nära klottret och sanera det utan några större problem med goda resultat. Vi tackar kunden för...

Tvättning: av golv inför målning

Utöver fasader tvättar vi även andra ytor som golv. Det är ytterst viktgit att ytorna rengörs noga innan det målas för att färgen skall...

Blästring: processen

Vi är stålat över att kunna erbjuda våra kunder blästring av olika sorter. I många av fallen blästrar vi av järn och andra konstruktioner för att bli av med överbliven färg eller på grund av att dessa ytor är i behov av renovering då det har en förmåga att rosta. Vi...

Taktvätt: Före och efter

Vi är experter på olika typer av taktvättar. Vi förespråkar alltid någon form av efterbehandling för att tvätta skall vara länge. Behöver ni hjälp, kontakta oss. Före tvätt: Efter tvätt:...