Vi har inlett ett samarbete med Real Estate Fastigheter Syd AB.

Kort om Real Estate Fastigheter Syd AB:

Vi är Er representant gentemot hyresgäster, entreprenörer och myndigheter. Vi erbjuder både invändig och utvändig fastighetsskötsel. En viktig del i arbetet är att hyresgästen ska känna igen sin fastighetsskötare. En bra relation mellan hyresgäster och driftpersonal är en viktig del i arbetet. Lyhördhet för kundens behov och medvetenhet om vad kunden betalar för, är viktiga delar i driftpersonalens vardag.

Vår drifttekniker ansvarar för tillsyn, skötsel och driftoptimering avseende värme, ventilation, VA och elförsörjning. Dokumentation, kontinuitet och effektivitet är nyckelord. Vi tecknar avtal med entreprenörer avseende t ex snöröjning, ventilationsservice, hiss- och portservice, brand- och inbrottslarm.

Vi står för Trygghet, Trivsel och ett Kvalitativt boende!