Sopkärlstvätt

Saneringscompaniet erbjuder snabb, effektiv och miljövänlig tvätt av kärl och soprum.
Vi har mobila tvättmaskiner med slutet tvättsystem för skonsam rengöring.

Våra bilar för sopkärlstvätt är helt självförsörjande och samlar upp smuttsvattnet i samband med tvätt. Sopor som finns i kärlet försluts i en ren sopsäck som sedan läggs tillbaka i det rena kärlet, vilket gör att kärlet föblir rent.

Saneringscompaniet kan i samband med sanering av sopkärl även erbjuda tvättning av soprum.