Utöver fasader tvättar vi även andra ytor som golv. Det är ytterst viktgit att ytorna rengörs noga innan det målas för att färgen skall hålla.