Vi kan gladligen kommunicera att vi förlänger hängavtal med Byggnads. Detta hängavtal medför att vi kan vara en entreprenör alternativ underentreprenör inom byggsektorn. Många av våra kunder befinner sig inom detta segment där av är det viktigt för oss att följa samtliga föreskrifter och krav det har.

Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) - Byggnads