Blästring

Blästring är en teknisk metod som innebär att man med en stark gasström blåser partiklar mot en yta, varvid ytan renas, eller omformas

Det finns många olika typer av blästring och de vi tillhandahåller är följande:
sodablästring, sandblästring, vattenblästring och granulatblästring.

Blästring är ett effektivt sätt att avlägsna smuts och lösa partiklar. Vilken typ av blästring som anses vara lämpligt bedöms från objekt till objekt. I vissa fall kan det vara lämpligare att sodablästra och i andra fall kan det vara bättre att använda sig utav sandblästring.

Till exempel blästrar vi järnkonstruktioner för att avlägsna rost. Vid denna typen av arbete kan vi även erbjuda rostskyddsmålning.