Brandsanering

Sanerings Companiet har en bred och lång erfarenhet av brandsanering. Framförallt sanering efter garage och källarbränder. Men vi kan även vara behjälpliga vid bränder i lägenheter, lokaler och i andra typer av utrymmen.

Genom snabba saneringsinsatser kan många skador begränsas. Det är viktigt att påbörja en sanering fort som möjligt efter en brand för att begränsa skadorna från sot och rök.

Vi kan erbjuda en full saneringsplan där följande moment ingår:  röjning av brandskadat material, rivning, tvättning, återuppbyggnad samt målning.