Coronavirus är en virusfamilj med flera virus. Det nyast upptäckta coronaviruset ger upphov till sjukdomen covid-19 som nu klassas som en pandemi.

2019-nCoV var det tillfälliga namnet för viruset när det upptäcktes år 2019 i Wuhan, Kina. Virusnamnet har fått det officiella namnet SARS-CoV-2 och sjukdomen som viruset ger upphov till heter covid-19.

Vi på Sanerings Companiet har erfarenhet och metoder för att sanera efter flera olika smittor till exempel har det medlet som vi använder visat sig fungera på just SARS, men även fågelinfluensan, salmonella, mm. Vår metod är:

  • Effektiv & Miljövänlig
  • Innehåller ej sprit eller klor
  • Ej brandfarlig
  • Fungerar på samtliga ytor och underlag