Fågelsäkring

Fågelsäkring

Skydda din fastighet från problem med fåglar!

Fåglar kan orsaka en rad problem för din fastighet, bland annat:

  • Smuts och olägenhet: Fåglar skitar ner och kan vara störande med sitt kvitter och kraxande.
  • Skador på fasaden: Spillning och bomaterial kan täppa till stuprör och orsaka fuktproblem.
  • Hälsorisker: Fåglar kan sprida bakterier och parasiter.

 

Vi erbjuder effektiva lösningar för att säkra din fastighet mot fåglar:

  • Kontroll av boplatser: Vi utför regelbundna kontroller av tak och andra platser där fåglar gärna bygger bon. Vi tar bort bomaterial och förhindrar att nya bon byggs.
  • Piggar, vajer och nätning: Vi installerar skräddarsydda lösningar för att hindra fåglar från att landa och bygga bon på din fastighet.
  • Fågelskrämmor: Vi kan använda olika typer av fågelskrämmor för att skrämma bort fåglar från din fastighet.

Vi har lång erfarenhet av att bekämpa fågelproblem och kan erbjuda dig en effektiv och skonsam lösning.