Klotter

Klotter kan skada varumärken, förfula fastigheter och skapa en oönskad atmosfär. Hos Sanerings Companiet AB har vi utvecklat en miljöcertifierad metod för klottersanering som är speciellt framtagen för att åstadkomma bästa möjliga resultat utan att skada den underliggande ytan. Vårt huvudmål är att återställa ytan till dess ursprungliga skick och minimera miljöpåverkan.

Våra tjänster inom klotter

Klottersanering

Klotterskydd