Impregnering

Impregnering av husfasader, betong ytor eller andra konstitutioner görs för att skydda mot fukt, salt och surt nedfall. Impregneringar förbättrar även energiförbrukningen i en fastighet samt ser till att ytans absorptionsförmåga försvinner.

Vi arbetar regelbundet med impregnering av fasader, tak, broar, brofästen och andra infrastruktur konstruktioner som L-stöd till exempel. Sanerings Companiet impregnerar både vid nyproduktion och vid underhåll. Arbeten på brokonstruktioner utförs enligt gällande Bronorm enligt Trafikverkets riktlinjer.

Olika typer av impregnering

Betongimpregnering:
Betongimpregnering kan göras på alla betongkonstruktioner som ett led i att skydda mot frost, salt och luftföroreningar. Vatten och salt kan angripa betongen och på så sätt försämra armeringen, vilket kan göra att det bildas sprickor i betongen. Genom en impregnering som skyddar kan man fördröja denna typ av sprickbildning och därmed öka livslängden på konstruktionen. Det är i huvudsak utsatta konstruktioner som byggnader, broar och tunnlar som behöver skyddas.

Fasadimpregnering:
Vattenavvisande impregnering, så skallad hydrofobering görs för att förhindra att vatten tränger in i fasaden och därigenom orsaka fuktskador och frostsprängningar.

Takimpregnering:
Ett impregnerat tak står bättre emot fukt och det blir då svårare för alger och mossa att utvecklas.