Klottersanering

Vi på Sanerings Companiet har utvecklat en metod för klottersanreing som är miljöcertifierad, där det arbetsmetoder vi använder är speciellt framtagna för att åstadkomma bästa möjliga klottersaneringen utan att skada den underliggande ytan. Vår avsikt när vi klottersanerar är att försöka återställa ytan till sitt ursprungliga skick innan det klottrades. Vi eftersträvar alltid en låg miljöpåverkan, därför är det produkter vi använder valda därefter.