I detta pågående projekt utför vi följande:

  • Fräsning av fogar
  • Omfogning
  • Drevning av fönster
  • Filtning av skorstenskronor
  • Uppsättning av fågelskydd
  • Blästring av ornament
  • Tvättning av granit
  • Nya balkonger med nya plattor och räcken
omfogning av tegelfasad
fogning av tegelfasad