Fasadtvätt

Kostnadsfri offert
Över 30 års erfarenhet
Pålitlig partner

Specialister på fasadtvätt

Fasaden på ditt hem eller företag utgör ofta det allra första intrycket för besökare och är därför av yttersta vikt att vårda noggrant. Skånes omväxlande klimat kan påverka ytan på alla typer av fasader, där smuts, alger och andra föroreningar lätt kan försämra både utseendet och livslängden. Vi är specialiserade på fasadrengöring och kan behandla olika material som tegelfasad, träfasad, plåtfasad och betongfasad.

Varför ska ni välja oss?

Oavsett om det rör sig om puts eller fasadtvätt, kan vi erbjuda expertkunskap inom fasadrengöring. Vi är väl rustade för att tackla smuts och mögel och har specialiserat oss på alg och mögeltvätt. Med vår gedigna erfarenhet och de bästa metoderna för att ta itu med dessa problem kan du vara säker på att vi levererar professionella resultat som håller din fasad i toppskick.

Kontakta oss idag

Förbättrat utseende

Fasaden är ofta det första intrycket dina gäster och besökare får, därför är det viktigt att hålla din fasad ren och fri från mögel och smuts. Genom regelbunden fasadtvätt kan du bevara och förbättra utseendet på din fastighet, vilket kan öka dess estetiska värde.

Ökad livslängd

Smuts, alger och föroreningar kan påverka fasadens material negativt över tid. Regelbunden fasadtvätt tar bort dessa skadliga element och förhindrar försämring, vilket kan förlänga fasadens livslängd och minska behovet av kostsamma reparationer och underhåll.

Fastighetens värde

En välvårdad fasad ökar fastighetens övergripande värde. Om du någon gång planerar att sälja eller hyra ut din fastighet kan en ren och attraktiv fasad vara en avgörande faktor för att locka köpare eller hyresgäster och för att maximera fastighetens marknadsvärde.

Vilka olika metoder använder vi vid fasadtvätt?

Högtryckstvätt är en vanlig metod som använder en kraftfull stråle av vatten under högt tryck för att ta bort smuts, alger och föroreningar från fasaden. Det är effektivt för material som betong och sten, men kan vara för kraftfullt för mer skonsamma material som trä.

Lågtryckstvätt använder en mildare tryckstråle och lägre vattenmängd än högtryckstvätt. Det är lämpligt för material som trä och puts och kan rengöra ytan utan att skada den.

Kemisk rengöring innebär användning av specialdesignade rengöringskemikalier som appliceras på fasaden för att lösa upp och ta bort smuts, alger och mögel. Efter att kemikalierna har fått verka sköljs de sedan bort med vatten.

Ångrengöring innebär användning av het ånga för att lösa upp smuts och föroreningar på fasaden. Det är en miljövänlig metod som inte kräver kemikalier och är effektiv för att ta bort oljebaserade fläckar och graffiti.

Borstning är en mekanisk metod där en roterande borste används för att skrubba bort smuts och föroreningar från fasaden. Det är effektivt för material som tegel och kan ge en grundlig rengöring.

Sandblästring använder tryckluft och fin sand eller andra abrasiva material för att ta bort smuts och föroreningar från fasaden. Det är en aggressiv metod som används främst för att ta bort färg eller rost från metallfasader.

Vanliga frågor om fasadtvätt

Fasadtvätt är viktigt av flera skäl. Det bidrar till att bibehålla byggnadens estetiska utseende, förhindrar ackumulering av skadliga ämnen såsom alger och mögel som kan försämra fasadens kvalitet och livslängd, samt förbereder ytan för eventuella målnings- eller underhållsarbete för att bevara byggnadens värde och struktur.

Det rekommenderas vanligtvis att tvätta fasaden vartannat till vart femte år för att bibehålla dess fräscha utseende och skydda mot ackumulering av skadliga ämnen så som alger och mögel. Dock kan det vara lämpligt att anpassa tvättintervallen baserat på faktorer som omgivande miljö, typ av yta och graden av förorening.

Alger och mögel påverkar fasaden genom att förstöra dess estetiska utseende och kan också orsaka skador på fasaden över tiden. Dessa organismer trivs i fuktiga miljöer och kan därmed leda till ökad fuktupptagning på fasadytan, vilket i sin tur kan orsaka sprickbildning, erosion och försämring av fasadens struktur. Därtill kan alger och mögel utgöra hälsorisker för boende genom att sprida allergener och luftburna partiklar. Därför är det viktigt att regelbundet tvätta fasaden för att avlägsna och förebygga tillväxten av alger och mögel.

Tiden det tar att tvätta en fasad beror på dess storlek och graden av smuts. Det kan variera från några timmar till en dag eller mer.

Fasadtvätt behövs vanligtvis när ytan blir smutsig eller angripen av alger, mögel, eller annan nedsmutsning. Det kan också vara nödvändigt för att förbereda ytan för målning eller för att bevara fasadens estetiska utseende och struktur över tid. Generellt sett är det bra att planera för regelbunden fasadtvätt vartannat till vart femte år för att förebygga problem och bevara fasadens skick.

Du kan enkelt boka fasadtvätt med oss genom att använda vårt offert-verktyg på vår hemsida, ringa oss direkt, skicka ett meddelande via vårt kontaktformulär eller mejla oss.

Referensobjekt