Specialsanering

Vi på Sanerings Companiet skräddarsyr gärna saneringar efter just era behov. Vi har stor erfarenhet av saneringsuppdrag som ligger långt utanför ramen av vad en vanlig sanering innebär.

Här har vi fått i uppdrag att tvätta ett stort lastfartyg som fraktat kol. I uppdraget ingick att på tre dygn få fartyget såpass rent att man kunde frakta spannmål på nästa resa.