Stallsanering

På SaneringsCompaniet kan vi erbjuda en mängd olika stallsaneringar såsom salmonellasanering, tvättning och sterilsering efter besättningsbyte.

Vi har stor erfarenhet av salmonellasaneringar då vi har utfört ett flertal sådana. Salmonellasaneringar är en av de mest omfattande saneringar på grund av den höga smittorisken. Vi har under åren utvecklat en säker och noggrann saneringsmetod tillsammans med Anticimex.